Przeprowadzane okresowo spisy inwentaryzacyjne są obowiązkowe w każdej firmie, a zwłaszcza w placówkach handlowych czy magazynach. Przy prawidłowo prowadzonej dokumentacji zazwyczaj bilans wychodzi zerowy, co oznacza, że stany ewidencyjne i rzeczywiste są takie same. Zdarza się jednak, że podczas takiego spisu z natury pojawi się niespodziewana nadwyżka. Z czego ona wynika i co można zrobić z dodatkowym asortymentem?

Czym są nadwyżki inwentaryzacyjne?

Planowanie produkcji zakładu zazwyczaj obejmuje obliczenie ilości surowców i innych środków niezbędnych do wytworzenia konkretnej liczby gotowych produktów. Może się jednak zdarzyć, że z różnych przyczyn efektem realizacji procesu technologicznego będzie większa liczba wyrobów, jakie trafią do magazynu, a nie zostaną wpisane do ewidencji. Takie nieścisłości pomiędzy zapisami dokonanymi w dokumentacji a stanem faktycznym są określane jako nadwyżki inwentaryzacyjne i stanowią przeciwieństwo niedoborów, czyli sytuacji, gdy towarów w naturze jest mniej niż w ewidencji.

Nadwyżki inwentaryzacyjne mogą powstawać na skutek różnych czynników. Zaliczają się do nich np.:

  • nieprecyzyjne pomiary surowców i gotowych produktów, jakie wynikają ze źle skalibrowanych urządzeń,
  • przypadkowa zamiana podobnych składników,
  • nieudokumentowane zwroty z produkcji,
  • zwroty nadwyżek dodawanych do zamień w celu pokrycia strat transportowych,
  • zwroty wynikające z likwidacji środków trwałych,
  • przyczyny nieznane i niemożliwe do udokumentowania.

Niektóre z przedstawionych przyczyn powstawania nadwyżek inwentaryzacyjnych mogą być zrekompensowane innymi zapisami księgowymi, inne należy dodać do sumy przychodów w celu zgodnego z prawem rozliczenia podatku. Jednak dopełnienie formalności to jedno. Pozostaje jeszcze konieczność zagospodarowania takich produktów.

Sprzedaż poza planowym zamówieniem

Większość zakładów stosuje politykę produkcji na zamówienie. W praktyce oznacza to, że zanim surowiec trafi na linię technologiczną, prowadzi się rozmowy z ewentualnymi odbiorcami i szacuje wielkość zamówień. Przykładowo, jeśli okoliczne hurtownie chcą kupić 10 000 toreb, produkcja 12 000 sztuk będzie stwarzała ryzyko, że nadwyżka zamówienia nie zostanie sprzedana, a firma poniesie straty. Na podobne ryzyko narażają ją nadwyżki inwentaryzacyjne. Sprzedaż takich towarów często wymaga też pokonania innych barier.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że spisy z natury zazwyczaj są przeprowadzane pod koniec roku podatkowego lub na skutek zmian w firmie (nowe technologie, zmiana profilu produkcji, zamknięcie oddziału itp.). Dlatego często tym, co pozostaje, są towary posezonowe, wychodzące już z mody czy pod koniec terminu ważności, które jednocześnie tworzą problematyczne nadwyżki inwentaryzacyjne. Gdzie sprzedać takie produkty? Czy jest to w ogóle możliwe, czy też firma musi się pogodzić ze stratami?

Sprzedaż nadwyżek inwentaryzacyjnej wyspecjalizowanej firmie

Nadmiar towarów, które zostały zwrócone przez klientów z lub z innych powodów zalegają w magazynach, nie musi być przeznaczony na straty. Problem zostanie rozwiązany, jeśli przedsiębiorca nawiąże współpracę z profesjonalistami, którzy odkupią od niej towary i zajmą się ich dalszą dystrybucją. Taką firmą jest Odkupimy.com.

Handel hurtowy jest nam doskonale znany, a wieloletnia działalność zapewnia nam kontakty i doświadczenie. Dzięki niemu wiemy, gdzie i w jaki sposób zbyć towar pod koniec terminu ważności, niskiej jakości czy też taki, który tworzy nadwyżki inwentaryzacyjne. Sprzedaż produktów, które nie budzą już zainteresowania klientów lub są zaliczane do drugiej kategorii, wymaga umiejętności i wiedzy na temat technik marketingu oraz sprzedaży. Z pomocą profesjonalistów każdy przedsiębiorca ma szansę zminimalizować straty, jakie przynoszą mu nadwyżki inwentaryzacyjne. Gdzie sprzedać takie produkty? Wybierz Odkupimy. com, a sprzedamy je za Ciebie.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.