Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno tej detalicznej, jak i hurtowej, zupełnie naturalnym rynkowo zjawiskiem jest powstawanie nadwyżek (tzw. stoków) magazynowych. Powody powstawania nadwyżek mogą być bardzo różne i najczęściej są bezpośrednio uzależnione od specyfiki branży, w której funkcjonuje dany podmiot. Stocki magazynowe mogą dotyczyć również produktów spożywczych, jednak przyczyna ich powstawania jest najczęściej inna od pozostałych gałęzi handlu. Niezależnie od źródła nadwyżek, stoki spożywcze nie muszą oznaczać strat, a handel nim, to realna szansa na odzyskanie znacznej części zainwestowanych w nie środków.

Stocki – artykuły spożywcze i nie tylko

Pojęcie stoków magazynowych nie jest powszechnie używane i funkcjonuje głównie na poziomie działalności sprzedawców, pośredników handlowych, hurtowników, a nawet samych producentów. Dlaczego dochodzi do zalegania różnego typu towarów? Przykładowo w branży obuwniczej nadwyżki są wynikiem m.in. niewyprzedania sezonowej kolekcji czy powstaniem drobnego defektu produkcyjnego, a z kolei w przypadku handlu chemią gospodarczą towary mogą zalegać z powodu np. uszkodzenia opakowań. Próbując jednak wyklarować jeden wspólny mianownik powstawania nadwyżek magazynowych, to można przyjąć, że jest nim brak możliwości pełnego przewidzenia krótkoterminowej rynkowej relacji podaży i popytu. Podobnie jest przypadku branży spożywczej, gdzie od pewnego czasu coraz częściej spotkać się można z handlem stokami magazynowymi z artykułami spożywczymi.

Stoki magazynowe spożywcze – dlaczego powstają?

Nadwyżki magazynowe w sklepach i hurtowniach dotyczą praktycznie wszystkich grup asortymentów: od produktów sypkich i suchych, przez napoje, słodycze, aż po nabiał czy owoce i wędliny. Przykładowo, wśród ofert sprzedaży stoków magazynowych z artykułami spożywczymi znaleźć można propozycje dotyczące m.in. mrożonek i lodów, herbat, makaronów czy przypraw. W jaki sposób powstają skoki z artykułami spożywczymi? Jest to efekt głównie takich czynników, jak:

  • kończąca się data przydatności do spożycia – powstała wskutek mniejszego popytu na dane produkty lub też nadmiarowego, niedostosowanego do potrzeb rynku zatowarowania lub nadprodukcji;
  • likwidacje sklepów czy hurtowni spożywczych – wskutek zakończenia działalności gospodarczej wyprzedawany może być cały asortyment sklepów spożywczych;
  • wycofanie ze sprzedaży danych linii produktowych lub ich niska sprzedaż – np. wskutek nietrafionych akcji marketingowych czy walorów smakowych.

Handel stokami z artykułami spożywczymi – dlaczego warto?

O ile dobra trwałe jest łatwiej sprzedać w dłuższej perspektywie czasu, o tyle handel artykułami spożywczymi ograniczony jest ich datą przydatności do spożycia. Stanowi to bez wątpienia największe wyzwanie dla podmiotów handlowych działających w tej branży, ale z drugiej strony powstanie nadwyżek w magazynie wcale nie musi przynosić szkód, a wręcz może przynieść szereg zysków, jak np.:

  • częściowe odmrożenie zainwestowanych w towarze środków – sprzedaż zalegających stocków z artykułami spożywczymi odbywa się wprawdzie po niższych niż oferowane wcześniej cenach, ale pozostaje to jeden z bardziej skutecznych sposobów na odzyskanie choć części ulokowanych w produktach środków;
  • zwolnienie przestrzeni magazynowej celem zaoszczędzenia kosztów magazynowania, lub też celem uzyskania nowej przestrzeni na nowe produkty i linie towarowe;
  • zbycie żywności o krótkim terminie przydatności, co – przyspieszając obrót towarowy – może niwelować poziom marnotrawienia artykułów spożywczych.

Powierzając swoje stoki z artykułami spożywczymi w ręce doświadczonej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku handlu stokami, można liczyć także na pełen profesjonalizm obsługi takich transakcji, np. poprzez samodzielny odbiór towaru lub też natychmiastowe wypłaty środków.