Licytacje komornicze stanowią coraz częściej wykorzystywaną przez kolejne osoby okazję ku temu, by nabyć w bardzo atrakcyjnej cenie poszczególne ruchomości, jak i nieruchomości. I choć w pewnych kręgach takie postępowanie uchodzi za niemoralne, jest ono całkowicie zgodne z prawem. Komornik może bowiem wystawić na sprzedaż mienie dłużnika, jeśli ten nie potrafił w odpowiednim terminie uregulować swoich należności względem innej osoby bądź instytucji. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak przebiega licytacja komornicza, dlatego warto pochylić się na chwilę nad tym zagadnieniem.

Jak odbywa się licytacja komornicza?

Etap przygotowawczy licytacji komorniczej

Jak wygląda licytacja komornicza? Przed rozpoczęciem licytacji komornik musi oczywiście prawnie zająć cały bądź część majątku osoby zadłużonej, by następnie dokonać jej wyceny. Gdy już do tego dojdzie, jego zadaniem jest zaplanowanie publicznej sprzedaży oraz poinformowanie o jej terminie co najmniej 14 dni przed jego nastąpieniem. W tym celu wykorzystywane jest obwieszczenie, w którego treści nie wolno pominąć informacji takich, jak:

  • miejsca, w którym odbędzie się i godziny rozpoczęcia licytacji;
  • dokładne oznaczenie licytowanej części majątku (czy będzie to np. mieszkanie, a może samochód);
  • szacunkowej wartości mienia;
  • wysokości ceny wywoławczej oraz wadium, czyli sumy pieniędzy, której złożenie ma na celu należyte zabezpieczenie dotrzymania warunków licytacji;
  • miejsce oraz termin, w których osoby zainteresowane wzięciem udziału w licytacji będą mogły odpowiednio wcześniej obejrzeć jej przedmiot.

Obwieszczenia dotyczące komorniczych licytacji mogą być publikowane w różnych miejscach. Najczęściej są nimi jednak strona internetowa Krajowej Rady Komorniczej, witryny samych komorników, a także siedziby sądów (m.in. rejonowych).

Wadium w licytacji komorniczej

Jak odbywa się licytacja komornicza? Przed przystąpieniem do licytacji komorniczej pamiętać trzeba o tym, że warunkiem dopuszczającym do wzięcia w niej udziału jest wpłacenie wspomnianego wcześniej wadium. Jej wysokości równa się zawsze 0,1 sumy wartości oferowanego przez komornika przedmiotu. Warto jednocześnie pamiętać o tym, że wadium nigdy nie ulega przepadkowi. Oznacza to, że jeśli dana osoba wejdzie w posiadanie ruchomości bądź nieruchomości, od ceny przeznaczonej na jej zakup odliczona zostaje wartość wadium. Pozostałym osobom uczestniczącym w komorniczej licytacji pozostaje natomiast zwrot wniesionej przez siebie wcześniej rękojmi. Interesujące nas w tym miejscu wadium przepada tylko w jednej sytuacji, a mianowicie w chwili, gdy zwycięzca licytacji nie zdoła dopełnić wszystkich jej warunków w określonym terminie. Z tego powodu zdecydowanie warto pamiętać o wszystkich istotnych datach i o tym, co należy uczynić przed ich nadejściem.

Jak przebiega komornicza licytacja?

Co to jest licytacja komornicza? To sprzedaż, której przebieg nie jest szczególnie skomplikowany. Dość powiedzieć, że może ona odbywać się w dwóch terminach. Przed nadejściem pierwszego z nich zadaniem komornika jest określenie wartości oferowanego przez niego przedmiotu, a także jego średniej wartości rynkowej. Cena wywoławcza wynosi wówczas nie mniej i nie więcej niż ¾ oszacowanej kwoty. Gdy jednak licytowana nieruchomość bądź przedmiot nie zdoła znaleźć dla siebie nabywcy, cena wywoławcza spada do 50% i to właśnie od niej rozpoczyna się sprzedaż w drugim terminie. Licytacja komornicza prowadzona jest ustnie i polega na wywołaniu przez komornika ceny początkowej, by w ten sposób osoby biorące w niej udział mogły – także ustnie – zgłaszać się do zakupu poprzez podawanie kolejnych kwot. Wygrywa oczywiście ten uczestnik, którego cena nie zostanie pobita przez pozostałych.

Sprawdź też, jak wyglądają licytacje magazynowe w Polsce.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.