Zarówno podstawą jak i powodem do ogłoszenia upadłości, jest niewypłacalność firmy. W momencie, gdy wydatki znacznie przewyższają zyski, firma może szybko znaleźć się na skraju bankructwa. Dodatkowo, w znacznej większości przypadków, niewypłacalność firm powoduje zadłużenie. Warto jednak pamiętać, że niewypłacalność nie może nastąpić w poniższych sytuacjach: – Gdy dłużnik nie uiszcza tylko jednego zobowiązania, – W sytuacji, gdy z dłużnikiem jest związany tylko jeden wierzyciel. Niewypłacalność dłużnika następuje od razu po dniu, w którym upłynął termin opłat. W prawie polskim wystarczą dwa niespłacone zobowiązania w terminie, które się przedłużają, by móc ogłosić upadłość.

Warto pamiętać, że nie każdy przypadek jest warunkiem ogłoszenia upadłości firmy. Podstawą jest sytuacja, w której dłużnik nie spłaca przez pewien czas znacznej części swoich długów. Dodatkowo znaczny wpływ mają ponaglenia wierzycieli. Brak środków do wykonywania płatności w terminie, jest poważną sytuacją, która może doprowadzić do bankructwa. Upadłość może zostać ogłoszona również w sytuacji, gdy dłużnik spłaca regularnie swój dług; sytuacja ta odnosi się jednak do osoby, której dług przekracza jego majątek. Opisane wyżej sytuacje wskazują więc na niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Każdy właściciel firmy czy osoba prawna, którzy nie spłacają zobowiązań w terminie, zyskują zdolność do upadłości.

By ogłosić upadłość, nie wystarczy brak środków płatniczych i przewaga wydatków nad zyskami. Upadłość firmy i działalności jest procesem sądowym. Wszystkie dokumenty od czasu niewypłacalności dłużnika, są gromadzone w sądzie. Decyzja Sądu w sprawie dłużnika jest niezwykle istotna. W przypadku, gdy ogłoszona zostaje upadłość z powodu niewypłacalności firmy, konieczne jest ustalenie wysokości majątku dłużnika. Proces ten jest przeprowadzany jest w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich wierzycieli. Pokrycie kosztów związanych z zadłużeniami to kolejny krok, który pozwala rozwiązać sprawę. W przypadku, gdy dłużnik nadal pozostaje niewypłacalny, następuje podział jego majątku, z którego uzyskane środki pokryją koszty postępowania oraz zadłużenia u wierzycieli.

Otóż, po ogłoszeniu upadłości i po wszczęciu postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi, zostaje spisany cały majątek dłużnika. Co z likwidacją towaru z magazynu? W skład majątku wchodzą wszystkie dotychczasowe posiadane maszyny, pojazdy i inne elementy. Trzeba dodać, że do majątku dłużnika zaliczają się również wszystkie stare, nieużywane pojazdy i inne sprzęty. Do tego dochodzą dobra i produkty do sprzedaży (dotyczy handlu retail), urządzenia znajdujące się w firmie itp. Dodatkowo niekiedy konieczne jest zajęcie siedziby firmy oraz wszystkich jej oddziałów. Może mieć wówczas miejsce likwidacja magazynu lub hurtowni. By opłacić koszta związane z postępowaniem oraz wszystkie zaległe zobowiązania i podatki, dłużnik nierzadko musi przeznaczyć środki pieniężne.

likwidacja magazynu hurtowni co robić

Jeśli chodzi o pokrycie kosztów przy likwidacji hurtowni związanych z postępowaniem upadłościowym – jest nimi obarczony dłużnik. Wynagrodzenia dla nadzorcy sądowego, zarządcy i jego zastępców, to kwoty, jakie dłużnik musi uiścić po zakończeniu się sprawy. Poza tym, ze względu na krzywdę wierzycieli, wszelkie koszta związane z radą oraz ze zgromadzeniem wierzycieli, również opłaca dłużnik. Podczas trwania każdego postępowania, Sąd dostarcza listy, obwieszczenia oraz ogłoszenia związane ze sprawą. Także i w tym przypadku, koszty za doręczenia pokrywa osoba zadłużona. Podatki, składki oraz wszelkie inne koszta, których powodem jest zadłużenie i upadłość, dłużnik musi wypłacić tuż po zakończeniu się postępowania. Takie są warunki ogłoszenia upadłości firmy.

Sprawdź też, jak wygląda proces likwidacji firmy.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com