Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych, których głównym celem jest uzyskanie szczegółowego spisu w kwestii składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia. Co, jeśli podczas inwentaryzacji towarów w magazynie zajdzie sytuacja, gdy firma posiada więcej sztuk zapasów, niż wynikałoby to z ewidencji? Czy nadwyżki inwentaryzacyjne towarów handlowych powinny zostać zaliczone do przychodów? Jak wygląda kwestia podatków od nadwyżki magazynowej?

Spis treści

  1. Ustawa o CIT, a nadwyżki w towarze
  2. Co zrobić z nadwyżką towaru na magazynie?
  3. Rodzaj inwentaryzacji, a przychód

Ustawa o CIT, a nadwyżki w towarze

Ustawa odnośnie podatków od dochodów spółek (przedsiębiorstw), czyli CIT nie zawiera dokładnych, ścisłych informacji definiujących przychody podatkowe. Biorąc pod uwagę ogólny pogląd, do przychodów podatkowych należą wszystkie elementy podatnika, które mając charakter definitywny, powiększają jego aktywa. Podatnik może rozporządzać nimi jak własnymi, o ile nie zostały one ujęte w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT. W artykule 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT możemy znaleźć informację, że przychodami z zastrzeżeniami art.12 ust.3 i 4 oraz art.14 ustawy CIT są przede wszystkim otrzymane prawa lub rzeczy, a także wartości wszelkich świadczeń w naturze, łącznie z wartością rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z pominięciem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd, lub używanie.

nadwyżka na magazynie co robić

Co zrobić z nadwyżką towaru na magazynie?

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i zarejestrowaniu nadwyżek towarów handlowych można stwierdzić jednoznacznie, że podatnik posiada większą ilość produktów, niż wynika to z ewidencji magazynowej. W przypadku ujawnienia nadwyżek organy podatkowe z góry zakładają, że produkty składające się na ową nadwyżkę magazynową zostały otrzymane nieodpłatnie przez podatnika. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 in principio ustawy o CIT zdaniem organów podatkowych nadwyżka ta uznawana jest z przychód podatkowy podatnika.

Rodzaj inwentaryzacji, a przychód

Niezależnie od tego, czy inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie roku obrotowo, czy też w trakcie rocznej inwentaryzacji nadwyżka będzie uznawana za przychód. Przychód powinien zostać powiększony o zarejestrowane nadwyżki towarów w okresie, w którym taka okoliczność została stwierdzona. Problematyczna może być również sama kwestia wyceny przychody z nadwyżki. Wysokość danego przychodu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT. Wartość towarów lub praw, łącznie z tymi otrzymanymi nieodpłatnie należy określić na podstawie aktualnej ceny rynkowej, jaka występuje w danym momencie w obrocie towarami bądź prawami zaliczającymi się do tego samego rodzaju, gatunku, łącznie z uwzględnieniem ich stanu, stopnia zużycia oraz miejsca ich uzyskania. Informacje na ten temat można przeczytać w art. 12 ust. 5 ustawy o CIT. Ważnym elementem, o którym należy wiedzieć, jest również fakt, że nie można zmniejszyć kosztów uzyskania przychodu o wartość zauważonych i odnotowanych nadwyżek po remanencie. Według organów podatkowych takie działanie jest błędne, a jedynym dobrym rozwiązaniem jest powiększenie przychodu jako wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. Mimo że obecność nadwyżek towarów stwierdzonych podczas inwentaryzacji może w pierwszej chwili wydawać się kłopotliwa, zastosowanie się do powyższych zasad umożliwi nam prowadzenie we właściwy sposób działań w kwestiach księgowych, bez naruszania obowiązujących w danym czasie przepisów. Na naszym blogu dowiesz się również jak ograniczyć opłaty za magazynowanie towaru.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com