Trafienie na wadliwy, niekompletny lub uszkodzony towar, mimo że w pierwszej kolejności wzbudza w każdym konsumencie uzasadnione niezadowolenie może być elementem, który zostanie wykorzystany w korzystny dla niego sposób. Mowa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Na czym polega i jak z niej skorzystać?

Rękojmia jest ustawową i obligatoryjną odpowiedzialnością za wady fizyczne rzeczy sprzedanej każdego sprzedawcy względem osoby kupującej. Informacje na temat rękojmi możemy znaleźć w kodeksie cywilnym art. 556-576. W przypadku rękojmi za wady fizyczne sprzedawca jest odpowiedzialny jeżeli rzecz, która została sprzedana, ma wady, a uszkodzony towar ma mniejszą wartość, użyteczność lub ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli kupiona przez konsumenta rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający nie poinformował kupującego, lub jeśli produkt jest w stanie niezupełnym. Rękojmia za wady prawne dotyczy obowiązku poinformowania kupującego przez sprzedawcę, że dana rzecz stanowi własność osoby trzeciej, a w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny za ich istnienie. W sytuacji gdy kupujący został poinformowany o wadzie lub niekompletności kupowanego towaru, nie może on czerpać korzyści z możliwości rękojmi.

W pierwszej kolejności każdy kupujący koniecznie musi poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Jest to istotny element, który umożliwia nam skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi. Rękojmia może zostać wykorzystana również podczas transakcji między przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 563 § 2 Kodeksu Cywilnego przy sprzedaży między osobami prowadzącymi określona działalność gospodarczą utratą możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi następuje, w sytuacji gdy kupujący nie sprawdził kupowanej rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku gdy wada została dostrzeżona dopiero później, gdy nie zawiadomił on sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Przepisy te działają niezależnie od przedsiębiorstw dokonujących transakcji. Ważne jest, aby zawiadomienie o dostrzeżonych wadach zgłosić w odpowiednim terminie, przez co wiele osób decyduje się na nadanie odpowiedniego listu poleconego, który będzie wystarczającym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Decydując się na nadanie listu koniecznie zatrzymajmy dowód nadania, co będzie potwierdzeniem naszych działań.

co zrobić z uszkodzonym towarem

Uszkodzony towar może być naprawiony, wymieniony w całości, mogą zostać wymienione poszczególne wadliwe elementy, w sytuacji gdy kupujący nie może odstąpić od umowy. Jeśli jednak kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy, może on żądać takich poczynań od sprzedawcy lub obniżenia ceny. W przypadku gdy uszkodzony towar zalicza się do rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku osoba kupująca może od sprzedawcy zażądać dostarczenia takiej samej ilości wolnych od niedoskonałości produktów z jednoczesnym naprawieniem szkody wynikającej z opóźnienia. W takiej sytuacji można również zdecydować się na odstąpienie od umowy lub zażądać obniżenia ceny. Jeśli towar jest dostarczany częściami, a sprzedawca nie dostarczył zgodnie z zasadami towar wolnego od wad, kupujący może odstąpić od umowy dotyczącej części rzeczy. Warto również wiedzieć, że zgodnie z 568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia dotyczące rękojmi wygasają po upływie roku, a w sytuacji zakupu budynku po upływie trzech lat od momentu wydania danej nieruchomości.

Kto odkupi uszkodzone towary?

Uszkodzone towary mogą być również z powodzeniem sprzedane.

Jeśli jesteś sprzedawcą lub nawet producentem i posiadasz na stanie na przykład partię wadliwych produktów, to powinna zainteresować Cię wiadomość, że istnieją na rynku rozwiązania, które pozwalają na szybkie pozbycie się takiego problemu. Wystarczy dosłownie jedna transakcja, żeby towar uszkodzony zmienił właściciela.I nie chodzi bynajmniej o maskowanie mankamentów czy inne tego typu oszustwa. Naprawdę są firmy, które bez mrugnięcia okiem kupią uszkodzony towar, i to w hurtowych ilościach, ustaliwszy wcześniej akceptowalną dla obu stron cenę. 

Co potem dzieje się z takimi produktami? I czy nabywca kupujący tego typu stoki nie boi się konsekwencji wynikających z rękojmi? Jak już zostało to wyżej wspomniane, w akapicie dotyczącym tego, czym jest rękojmia, wystarczy poinformować konsumenta na temat wady towaru, aby uwolnić się od obowiązków związanych z danym uszkodzeniem. A czy ktoś w ogóle będzie chciał świadomie kupić uszkodzony towar? Tak, bez wątpienia. Na pewno istotnym argumentem będzie odpowiednio obniżona cena. Pomoże ona klientowi przymknąć oko na mankamenty wizualne czy nawet techniczne. Zresztą rękojmia nadal będzie obowiązywać, jedynie nie będzie ona obejmować uszkodzeń wskazanych przy sprzedaży. 

Gdzie zatem trafi taki towar? Na pewno nie są Ci obce sklepy typu outlet. To właśnie w nich najczęściej eksponowany jest towar uszkodzony. Konsumenci, którzy zaglądają do outletów, dobrze wiedzą, czego się mogą spodziewać. Towaru powystawowego, pochodzącego ze zwrotów, czy właśnie posiadającego pewne mankamenty. Sprzedaż stocków z uszkodzonym towarem pozwala niejako na czerpanie korzyści z istnienia outletów bez konieczności otwierania własnego. To bardzo wygodne rozwiązanie, przydatne zarówno przy sporadycznych sytuacjach, jak i przy regularnym pozbywaniu się wadliwych partii towaru. 

Jak widać, sprzedanie stoków magazynowych obejmujących towar uszkodzony pozwala zdjąć z barków przedsiębiorcy ciężar szukania nabywców na własną rękę. Ma to też tę zaletę, że nie trzeba zagłębiać się w temat czym jest rękojmia i jak odpowiednio oznaczyć towar posiadający mankamenty. Lepiej zostawić to zadanie specjalistom od stoków.

Chcesz wiedzieć więcej? Interesują Cię stoki magazynowe? Skontaktuj się z nami! 🙂

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com