Trafienie na wadliwy, niekompletny lub uszkodzony towar, mimo że w pierwszej kolejności wzbudza w każdym konsumencie uzasadnione niezadowolenie może być elementem, który zostanie wykorzystany w korzystny dla niego sposób. Mowa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Na czym polega i jak z niej skorzystać?

Rękojmia jest ustawową i obligatoryjną odpowiedzialnością za wady fizyczne rzeczy sprzedanej każdego sprzedawcy względem osoby kupującej. Informacje na temat rękojmi możemy znaleźć w kodeksie cywilnym art. 556-576. W przypadku rękojmi za wady fizyczne sprzedawca jest odpowiedzialny jeżeli rzecz, która została sprzedana, ma wady, a uszkodzony towar ma mniejszą wartość, użyteczność lub ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli kupiona przez konsumenta rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający nie poinformował kupującego, lub jeśli produkt jest w stanie niezupełnym. Rękojmia za wady prawne dotyczy obowiązku poinformowania kupującego przez sprzedawcę, że dana rzecz stanowi własność osoby trzeciej, a w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny za ich istnienie. W sytuacji gdy kupujący został poinformowany o wadzie lub niekompletności kupowanego towaru, nie może on czerpać korzyści z możliwości rękojmi.

W pierwszej kolejności każdy kupujący koniecznie musi poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Jest to istotny element, który umożliwia nam skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi. Rękojmia może zostać wykorzystana również podczas transakcji między przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 563 § 2 Kodeksu Cywilnego przy sprzedaży między osobami prowadzącymi określona działalność gospodarczą utratą możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi następuje, w sytuacji gdy kupujący nie sprawdził kupowanej rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku gdy wada została dostrzeżona dopiero później, gdy nie zawiadomił on sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Przepisy te działają niezależnie od przedsiębiorstw dokonujących transakcji. Ważne jest, aby zawiadomienie o dostrzeżonych wadach zgłosić w odpowiednim terminie, przez co wiele osób decyduje się na nadanie odpowiedniego listu poleconego, który będzie wystarczającym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Decydując się na nadanie listu koniecznie zatrzymajmy dowód nadania, co będzie potwierdzeniem naszych działań.

Uszkodzony towar może być naprawiony, wymieniony w całości, mogą zostać wymienione poszczególne wadliwe elementy, w sytuacji gdy kupujący nie może odstąpić od umowy. Jeśli jednak kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy, może on żądać takich poczynań od sprzedawcy lub obniżenia ceny. W przypadku gdy uszkodzony towar zalicza się do rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku osoba kupująca może od sprzedawcy zażądać dostarczenia takiej samej ilości wolnych od niedoskonałości produktów z jednoczesnym naprawieniem szkody wynikającej z opóźnienia. W takiej sytuacji można również zdecydować się na odstąpienie od umowy lub zażądać obniżenia ceny. Jeśli towar jest dostarczany częściami, a sprzedawca nie dostarczył zgodnie z zasadami towar wolnego od wad, kupujący może odstąpić od umowy dotyczącej części rzeczy. Warto również wiedzieć, że zgodnie z 568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia dotyczące rękojmi wygasają po upływie roku, a w sytuacji zakupu budynku po upływie trzech lat od momentu wydania danej nieruchomości.

Kto odkupi uszkodzone towary?

Uszkodzone towary mogą być również z powodzeniem sprzedane. Chcesz wiedzieć więcej? Interesują Cię stoki magazynowe? Skontaktuj się z nami! 🙂

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com