Proces likwidacji działalności gospodarczej to wydarzenie, które kończy działalność firmy. Różne są przyczyny, dla których zamyka się sklepy, magazyny, hurtownie, fabryki, zakłady czy warsztaty. Najczęściej, powodem jest nierentowność i nieopłacalność. Gdy firma nie przynosi nam oczekiwanych zysków, pomimo naszego dość dużego wkładu, nie opłaca się jej prowadzenie. Jednak, żeby skutecznie zakończyć działalność gospodarczą, należy przede wszystkim wypełnić wszelkie ważne dokumenty i dostarczyć je do ZUS-u, CEIDG oraz do innych przedmiotów, które kontrolują nasze firmy. Jakie są etapy likwidacji firmy?

Jak przeprowadzić likwidację firmy?

Pierwszym krokiem przedsiębiorcy w procesie likwidacji działalności, jest powiadomienie o tym fakcie CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić druk CEIDG-1. Na samym początku dokumentu należy w polu pierwszym zakreślić podpunkt 5, czyli ‘’wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG’’. Istotne jest to, by złożyć formularz nie później niż 7 dni od daty zamknięcia działalności. Kolejną czynnością jest wyrejestrowanie się z ZUS-u. Każdy, kto zamyka swoją działalność, przestaje być płatnikiem składek. Co więcej, osoba, która wyrejestrowuje się z ZUS-u, nie podlega ubezpieczeniu. W ZUS-ie trzeba złożyć dwa osobne dokumenty.

proces likwidacji firmy działalności gospodarczej

Likwidacja firmy, gdzie zgłosić? Pierwszym z nich, jest ZUS ZWPA – dokument ten wyrejestruje płatnika składek. Formularz sporządza ZUS. Podstawą do złożenia tego wniosku, jest formularz CEIDG. Istotny jest również odpis o skreśleniu z listy przedsiębiorców. Dokument ZUS ZWPA należy złożyć do 14 dni od zamknięcia działalności. Następnym ważnym dokumentem jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej, dodając do tego wszystkich współpracowników i podwładnych przedsiębiorcy. W tym celu należy złożyć wniosek ZUS ZWUA. Jeśli przedsiębiorca ubezpieczył w swojej firmie wszystkich członków swojej rodziny, musi złożyć wniosek ZUS ZCNA. Oba dokumenty, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć przed upływem 7 dni od daty zamknięcia działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej

Kolejnym krokiem w procesie likwidacji działalności gospodarczej jest rozliczenie PIT – należy dokonać tzw. spisu z natury. Konieczne jest wyliczenie wartości wszystkich wydatków za dany rok podatkowy. Dokonanie spisu z natury obowiązuje również osoby prowadzące działalność usługową. Spis z natury dotyczy:

– Towarów handlowych,

Materiałów podstawowych i pomocniczych,

Wyrobów gotowych,

Półwyrobów,

Produkcji w toku,

Braków oraz odpadów.

Spis ten należy dokonać 7 dni po powiadomieniu Urzędu Skarbowego o zakończeniu działalności. Dokument ten musi zawierać informacje dotyczące daty i miejsca sporządzenia pisma, najważniejszych danych podatnika, oświadczenie o formie działalności, powód dokonania spisu (w tym przypadku likwidacja działalności gospodarczej) oraz podstawa prawna. Rozliczenie podatku VAT – jest to spis, który musi być dokonany przez płatnika. W spisie muszą znaleźć się wszystkie towary i produkty, z których płatnik musiał się rozliczać. Wszelkie informacje należy złożyć na podstawie deklaracji VAT-7/VAT-7 K. W formularzu należy określić dokładną wartość towarów oraz usług, które zostały objęte spisem z natury. Dokument ten należy przechowywać w razie kontroli skarbowej.

Likwidacja firmy – co z kasą fiskalną?

Co z kasą fiskalną? – Podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej. Aby zakończyć działalność, konieczna jest wizyta urzędnika z Urzędu Skarbowego. Jego zadaniem jest dokonanie odczytu i sporządzenie protokołu. Konieczne jest również wydrukowanie raportu miesięcznego i dobowego raportu kasowego. Wykaz składników majątku po likwidacji firmy – właściciel firmy musi dokonać spisu wszystkich towarów, które wraz z zamknięciem działalności, pozostają na stanie. W dokumencie należy ująć liczbę porządkową, nazwę danego towaru oraz datę jego nabycia. Dodatkowo należy ująć w dokumencie kwotę, jaka została przeznaczona na dany produkt czy materiał, jego wartość początkową oraz środki pieniężne, jakie należy przeznaczyć dla wspólników.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com