Likwidowanie firmy nie jest przyjemnym, ale niekiedy jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy mogą towarzyszyć przy tym różne emocje – często smutek, niekiedy poczucie ulgi albo nawet ekscytacja na myśl o “nowym otwarciu”. Należy jednak zachować czujność, bowiem niezbędne jest wypełnienie pewnych formalności oraz dotrzymanie terminów. Zatem jak przygotować remanent likwidacyjny firmy?

Obowiązek przedsiębiorcy

Przygotowanie remanentu likwidacyjnego stanowi obowiązek wynikający z przepisów. Jeżeli podmiot likwidujący działalność jest czynnym płatnikiem VAT, wówczas zobowiązany jest on do sporządzenia trzech następujących dokumentów:

  • spis z natury dla celów rozliczenia podatku dochodowego;
  • spis z natury dla celów VAT;
  • wykaz składników majątku na dzień likwidacji.

Przygotowując spis z natury uwzględniamy wyłącznie te towary, które na dzień likwidacji znajdują się w firmie. Mowa tu nie tylko o towarach, którymi handlowaliśmy, ale również o materiałach wykorzystywanych do produkcji, środkach trwałych stanowiących wyposażenie naszej firmy, wyrobach gotowych, a nawet produkcji w toku. Bez znaczenia jest także to, czy dany środek trwały został już zamortyzowany, czy też nie. Ile przedsiębiorca ma czasu na wykonanie spisu? Obowiązuje tutaj termin 7 dni od daty zgłoszenia do urzędu skarbowego informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Jak przygotować remanent likwidacyjny firmy

Należy przy tym pamiętać, że w spisie do celów VAT uwzględniamy tylko te towary, przy zakupie których przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Związane jest to z tym, że przy przeprowadzeniu likwidacji podatek ten będziemy zobowiązani zwrócić. Kolejnym pytaniem związanym z tym, jak przygotować remanent likwidacyjny firmy jest to, jak wycenić składniki majątku? Przy wycenie na potrzeby spisu z natury stosuje się wartość rynkową lub koszt wytworzenia. W przypadku materiałów i towarów może to być cena nabycia, o ile nie uległa ona w międzyczasie zmianie. 

Podsumowując, remanent likwidacyjny powinien zawierać takie informacje jak: nazwa towaru oraz jego ilość (na dzień likwidacji działalności), koszt wytworzenia (w przypadku wyrobów własnych firmy) lub cena nabycia, obowiązująca dla danego rodzaju towarów stawka VAT oraz kwota podatku, obliczona w oparciu o wartość towaru i stawkę VAT. 

Remanent likwidacyjny jak przygotować

Czy można uniknąć płacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego?

Wyjaśniliśmy już pokrótce jak przygotować remanent likwidacyjny firmy i w ten sposób dotarliśmy do najbardziej interesującego z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnienia, które pomaga zaoszczędzić wiele pracy, nerwów i… pieniędzy. Okazuje się bowiem, że można uniknąć konieczności odprowadzania podatku należnego albo znacznie ograniczyć jego wysokość. Wystarczy przed dokonaniem faktycznej likwidacji sprzedać wszystkie składniki majątku, które należałoby umieścić w spisie z natury. Jeżeli będą wśród nich środki trwałe, to podstawą obliczania od nich podatku VAT będzie faktyczna cena, w jakiej zostały sprzedane. Tylko jak dokonać sprzedaży składników majątku firmy w krótkim czasie i możliwie jak najkorzystniej? Środki trwałe w postaci maszyn lub samochodów zapewne znajdą nabywców bez większego trudu, ale co zrobić z towarem?

Jeżeli likwidujesz hurtownię lub duży sklep, z pomocą przychodzą tutaj firmy skupujące stoki magazynowe. Interesuje je bardzo szeroki, praktycznie nieograniczony wachlarz towarów, nie wybrzydzają, same organizują transport z dowolnego miejsca w kraju (a nawet poza jego granicami) i co najważniejsze – płacą natychmiast. Hurtowe ilości towaru są bardzo mile widziane! 

Czujesz, że jest to rozwiązanie dla Ciebie? Zapraszamy, skontaktuj się z nami, a uwolnimy Cię od kłopotu.