Likwidowanie firmy nie jest przyjemnym, ale niekiedy jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy mogą towarzyszyć przy tym różne emocje – często smutek, niekiedy poczucie ulgi albo nawet ekscytacja na myśl o “nowym otwarciu”. Należy jednak zachować czujność, bowiem niezbędne jest wypełnienie pewnych formalności oraz dotrzymanie terminów. Zatem jak przygotować remanent likwidacyjny firmy?

Obowiązek przedsiębiorcy

Przygotowanie remanentu likwidacyjnego stanowi obowiązek wynikający z przepisów. Jeżeli podmiot likwidujący działalność jest czynnym płatnikiem VAT, wówczas zobowiązany jest on do sporządzenia trzech następujących dokumentów:

  • spis z natury dla celów rozliczenia podatku dochodowego;
  • spis z natury dla celów VAT;
  • wykaz składników majątku na dzień likwidacji.

Przygotowując spis z natury uwzględniamy wyłącznie te towary, które na dzień likwidacji znajdują się w firmie. Mowa tu nie tylko o towarach, którymi handlowaliśmy, ale również o materiałach wykorzystywanych do produkcji, środkach trwałych stanowiących wyposażenie naszej firmy, wyrobach gotowych, a nawet produkcji w toku. Bez znaczenia jest także to, czy dany środek trwały został już zamortyzowany, czy też nie. Ile przedsiębiorca ma czasu na wykonanie spisu? Obowiązuje tutaj termin 7 dni od daty zgłoszenia do urzędu skarbowego informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Jak przygotować remanent likwidacyjny firmy

Należy przy tym pamiętać, że w spisie do celów VAT uwzględniamy tylko te towary, przy zakupie których przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Związane jest to z tym, że przy przeprowadzeniu likwidacji podatek ten będziemy zobowiązani zwrócić. Kolejnym pytaniem związanym z tym, jak przygotować remanent likwidacyjny firmy jest to, jak wycenić składniki majątku? Przy wycenie na potrzeby spisu z natury stosuje się wartość rynkową lub koszt wytworzenia. W przypadku materiałów i towarów może to być cena nabycia, o ile nie uległa ona w międzyczasie zmianie. 

Podsumowując, remanent likwidacyjny powinien zawierać takie informacje jak: nazwa towaru oraz jego ilość (na dzień likwidacji działalności), koszt wytworzenia (w przypadku wyrobów własnych firmy) lub cena nabycia, obowiązująca dla danego rodzaju towarów stawka VAT oraz kwota podatku, obliczona w oparciu o wartość towaru i stawkę VAT. 

Remanent likwidacyjny jak przygotować

Czy można uniknąć płacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego?

Wyjaśniliśmy już pokrótce jak przygotować remanent likwidacyjny firmy i w ten sposób dotarliśmy do najbardziej interesującego z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnienia, które pomaga zaoszczędzić wiele pracy, nerwów i… pieniędzy. Okazuje się bowiem, że można uniknąć konieczności odprowadzania podatku należnego albo znacznie ograniczyć jego wysokość. Wystarczy przed dokonaniem faktycznej likwidacji sprzedać wszystkie składniki majątku, które należałoby umieścić w spisie z natury. Jeżeli będą wśród nich środki trwałe, to podstawą obliczania od nich podatku VAT będzie faktyczna cena, w jakiej zostały sprzedane. Tylko jak dokonać sprzedaży składników majątku firmy w krótkim czasie i możliwie jak najkorzystniej? Środki trwałe w postaci maszyn lub samochodów zapewne znajdą nabywców bez większego trudu, ale co zrobić z towarem?

Jeżeli likwidujesz hurtownię lub duży sklep, z pomocą przychodzą tutaj firmy skupujące stoki magazynowe. Interesuje je bardzo szeroki, praktycznie nieograniczony wachlarz towarów, nie wybrzydzają, same organizują transport z dowolnego miejsca w kraju (a nawet poza jego granicami) i co najważniejsze – płacą natychmiast. Hurtowe ilości towaru są bardzo mile widziane! 

Krok po kroku – jak sporządzić remanent likwidacyjny

Przygotowanie remanentu likwidacyjnego jest jednym z najważniejszych punktów procesu likwidacji firmy, ale wiąże się z koniecznością zrozumienia wielu kwestii. Postaramy się uprościć ten proces, przeprowadzając Cię przez to jak sporządzić remanent likwidacyjny, krok po kroku.

  • Zidentyfikuj i wylistuj wszystkie towary fizycznie obecne w firmie w dniu likwidacji, niezależnie od tego, czy jest to asortyment handlowy, surowce do produkcji czy środki trwałe takie jak sprzęt czy wyposażenie – wszystko to powinno znaleźć się w remanencie likwidacyjnym.
  • Do każdego towaru przypisz jego ilość, koszt wytworzenia lub cenę nabycia, stosowną stawkę VAT i obliczoną na tej podstawie kwotę podatku.
  • Sporządź osobne spisy dla celów VAT oraz rozliczenia podatku dochodowego, pamiętając, że spis ten zakłada uwzględnienie tylko tych towarów, przy zakupie których miałeś prawo do odliczenia podatku.
  • Przygotuj wykaz składników majątku na dzień likwidacji.
  • Wszystkie powyższe dokumenty należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Skonsultuj się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo wykonane i zgodne z przepisami prawa.

Likwidacja firmy a obowiązki prawne – skąd one wynikają?

Proces likwidacji firmy wiąże się z wieloma obowiązkami prawnymi. Jednym z nich jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego. Wykonanie tego obowiązku jest poparte przepisami prawa gospodarczego, które szczegółowo regulują proces likwidacji działalności. Zgodnie z nimi, w momencie likwidacji przedsiębiorstwa, jesteś zobligowany do ujęcia stanu rzeczywistego majątku firmy w dokumencie znanym jako remanent likwidacyjny.

Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego jest niezbędny do prawidłowego zamknięcia firmy i służy ochronie interesów zarówno jej właścicieli, jak i wierzycieli. Celem jest zidentyfikowanie i udokumentowanie wszystkich składników majątku obecnych w firmie na dzień jej likwidacji. Likwidacja firmy bez prawidłowego sporządzenia remanentu likwidacyjnego może prowadzić do konsekwencji prawnych. Dlatego zrozumienie i prawidłowe wypełnienie tego obowiązku jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy decydującego się na likwidację działalności.

Błędy przy sporządzaniu remanentu likwidacyjnego – jak ich unikać

Pierwszym krokiem do unikania błędów przy remanencie jest zrozumienie, że remanent likwidacyjny to nie tylko formalność, ale ważny dokument, który pełni kluczową rolę w procesie likwidacji firmy. Często błąd polega na niedocenianiu istotności tego dokumentu, skutkując niedokładnością i brakiem kompletności danych.

Kolejnym typowym błędem jest niewłaściwe oszacowanie wartości składników majątku. Tutaj kluczowe jest dokładne przypisanie wartości do poszczególnych elementów majątku. Zwróć uwagę na wszelkie niuanse, takie jak obecne stawki VAT, koszt wytworzenia czy ceny nabycia. Staranność w tej dziedzinie pozwoli uniknąć błędów przy remanencie. Pamiętaj również o czasie – wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia likwidacji, więc dobra organizacja i planowanie to podstawa do unikania błędów.

Analiza rynku – gdzie sprzedać aktywa przed likwidacją

Podczas procesu likwidacji firmy, jednym z kluczowych kroków, jakie można podjąć, jest sprzedaż aktywów firmy. Jest to istotne działanie w celu zminimalizowania strat i efektywnego wykorzystania zasobów. Jednak sprzedaż majątku firmy nie jest procesem arbitralnym. Wymaga przemyślanej decyzji, wspartej dokładną analizą rynku.

Analiza rynku jest procesem badania rynkowych warunków i potencjalnych nabywców, gdzie firma może zidentyfikować najlepsze kanały sprzedaży i najbardziej korzystne warunki. Istnieją różne platformy sprzedaży, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać, w tym rynki online, aukcje, bezpośrednie sprzedaże prywatne, czy sprzedaż do firm zajmujących się skupem aktywów. Kluczowym aspektem analizy rynku jest zrozumienie, kto będzie potencjalnym kupcem. Może to obejmować badanie konkurencji, identyfikację biznesów w podobnym sektorze, lub przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać na zakupie aktywów. Pamiętaj, że każda likwidacja firmy jest inna, dlatego dostosuj swoje działania do specyfiki biznesu i upewnij się, że jesteś zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem.

Optymalizacja podatkowa przy likwidacji – czego nie możemy zapomnieć

Optymalizacja podatkowa przy likwidacji firmy to istotny aspekt przygotowania remanentu likwidacyjnego. Właściwe gospodarowanie podatkami, w tym podatkiem VAT, może znacznie wpłynąć na ostateczny bilans finansowy. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami podatkowymi, umiejętne korzystanie z dostępnych ulg i rozliczeń może zminimalizować straty.

Czujesz, że jest to rozwiązanie dla Ciebie? Zapraszamy, skontaktuj się z nami, a uwolnimy Cię od kłopotu.