Zakończenie prowadzonej działalności jest procesem złożonym i koniecznie należy przeprowadzić go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednym z problemów jest towar z likwidacji sklepu. Co można z nim zrobić, aby odnieść korzyść?

Jak pozbyć się towaru po likwidacji sklepu?

Przedsiębiorca chcący zakończyć działalność koniecznie musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Wymaga to przeprowadzania dokładnego remanentu towarów oraz wyposażenia, wyliczenia dochodu oraz zapłacenia 10% PIT. Co zrobić z towarem przy likwidacji sklepu? W pierwszej kolejności przedsiębiorca, który decyduje się na zakończenie działalności, musi wykonać remanent likwidacyjny, podczas którego należy wypisać towary handlowe, wszelkie wykorzystywane surowce i materiały zarówno podstawowe, jak i pomocnicze, półwyroby, a także braki, odpadki i rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością. Co ważne, podczas dokonywania remanentu składniki spisu zostają wycenione według ceny zakupu. W sytuacji, gdy cena rynkowa danych towarów jest znacznie niższa, może być to działanie niekorzystne, dlatego większość przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż towaru jeszcze przed dokonaniem likwidacji sklepu.

Likwidacja sklepu, co zrobić z towarem?

W działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie handlu zazwyczaj wykorzystuje się sporą obniżkę cenową – przecenę, dzięki której istnieje szansa na wysprzedanie produktów. Co ważne obowiązujące przepisy podatkowe nie wyznaczają ani nie ograniczają zakresu zastosowanych przez przedsiębiorcę cen. Jak sprzedać towar po likwidacji sklepu? W praktyce towar z likwidacji jest kontrolowany, a sklepy sporządzają protokół przeceny. Podawane są w nim rodzaje i ilość towarów podlegających przecenie, jednostkę ceny zakupu, cenę sprzedaży zarówno przed jak i po przecenie oraz wiarygodne uzasadnienie zastosowanej obniżki cenowej. W niektórych sytuacjach nie jest możliwa wyprzedaż magazynowa danych towarów. Produkty posiadające krótki termin ważności, zniszczone lub wybrakowane nadają się tylko do likwidacji. W takim przypadku dla przedsiębiorstwa powstają straty, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnej zasadzie.

Remanent likwidacyjny – następstwa

Co z towarem po likwidacji sklepu? Wykonując remanent likwidacyjny, niewykazywane są środki trwałe. Jednak decydując się na ich sprzedaż, każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że takie poczynania przyniosą mu spory przychód. W sytuacji, gdy nastąpi to po zamknięcie danej działalności gospodarczej, nie będzie miało to większego znaczenia. Przychód z tytułu działalności gospodarczej nie zostanie odnotowany, gdy sprzedaż nastąpi po sześciu latach (licząc od końca miesiąca, w którym składnik majątku został wycofany z firmy). Powstały przychód należy jednak pomniejszyć o koszt związany z jego uzyskaniem, co w tym przypadku będzie niezamortyzowaną wartością środka trwałego. Od dochodu na leży zapłacić podatek, taki jak w przypada na nas podczas prowadzenia działalności.

Likwidacja a PIT

Warto jednak wiedzieć, że nie musimy rozliczać się z PIT-u, jeśli środki trwałe zostały przekazane na potrzeby prywatne. Fakt ten wykorzystuje wielu przedsiębiorców, który decydują się na rozdanie pozostałych po likwidacji towarów np. rodzinie lub znajomym. Podatku związanego z remanentem likwidacyjnym przedsiębiorca nie musi płacić, również w sytuacji, gdy został on oddany w darowiźnie jeszcze przed zamknięciem firmy. Jest to spowodowane faktem, że w dniu likwidacji nie będzie on posiadał zgodnie z przepisami żadnego majątku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy przedsiębiorca dysponuje towarami, które mają np. krótki termin ważności, bardziej opłacalnym działaniem będzie ich wyprzedaż lub likwidacja. Wówczas zapłacenie niewielkiego podatku od przychodu z dokonanej sprzedaży będzie znacznie korzystniejsze niż PIT od wycenionego remanentu według cen zakupu. Warto też zainteresować się tematem: gdzie sprzedać towar po likwidacji sklepu.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.

(+48) 22 299 33 16

kontakt@odkupimy.com