Skuteczne zarządzanie magazynem to klucz do sprawnego prowadzenia biznesu i osiągania wyznaczonych celów w zadowalającym czasie. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania opracowywanym latami przez rozmaitych specjalistów istnieją dziś techniki, dzięki którym działanie magazynu staje się jeszcze bardziej sprawne i efektywne.

Jednym z dominujących trendów w zarządzaniu jest dziś lean management. System zarządzania, u którego podstaw leży dobro klienta i nastawienie na zaspokajanie jego potrzeb. Przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej jakości produkcji i minimalizowaniu wszelkich strat i marnotrawstw. Na czym polega Lean Management i jego komponenty, jakimi są Kaizen oraz TQM?

Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie

Lean management jest jedną z najczęściej stosowanych dziś strategii zarządzania firmą, której skuteczność potwierdza coraz więcej przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu. Dzięki swojej uniwersalności, a jednocześnie skuteczności w poprawianiu wyników osiąganych przez firmę, Lean Management znajduje zastosowanie wszędzie, w tym także w magazynach. Strategia LM polega na dostarczaniu klientom produktów i usług zgodnie z tym, czego oczekują, przy całkowitej eliminacji marnotrawstwa w firmie.

W efekcie dochodzi do zaoszczędzenia czasu, pieniędzy, ludzkiej pracy, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości. Praca na rzecz zadowolenia klienta ma odbywać się w sposób prosty, z zachowaniem szacunku dla załogi pracującej w magazynie, a jednocześnie ograniczający straty powstające w wyniku nieefektywnej pracy. Lean Management zakłada dostosowywanie pracy magazynu do warunków panujących na rynku i ciągłą racjonalizację organizacji pracy. Lean Management to bardziej zaawansowana forma japońskiej filozofii ciągłego doskonalenia – Kaizen.

zarządzanie magazynem tqm

Filozofia TQM, czyli zarządzanie przez jakość

Total Quality Management to technika skupiająca się na kompleksowym zarządzaniu jakością. Jej działanie oparte jest na 5 podstawowych zasadach, którymi są: zaangażowanie kierownictwa, czyli przywództwo; koncentracja na kliencie i pracowniku; koncentracja na faktach; ciągłe doskonalenie zgodnie z filozofią Kaizen; oraz powszechne uczestnictwo. Według techniki TQM każde działanie związane z magazynem lub jego najbliższym otoczeniem ma realny wpływ na jakość wykonywanej pracy, dlatego też każdy aspekt jego funkcjonowania należy traktować z poszanowaniem i skupieniem na jakości.

TQM ma na celu zintegrowanie celów wyznaczonych przez zarządcę magazynu z celami jego klientów, co ma szansę powodzenia wyłącznie wtedy, gdy w proces udoskonalania jakości zaangażowani są wszyscy pracownicy i członkowie zarządu magazynu. W TQM kultywowana jest więc praca zespołowa i wspólne dążenie do celów, a nie nastawienie na indywidualizm i brak komunikacji pomiędzy pracownikami. TQM stanowi obecnie uznany standard w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. To, jak bardzo docenione zostały wartości promowane przez koncepcję TQM obrazuje fakt, iż odzwierciedlenie jej zasad stanowi dziś element światowych norm jakości ISO 9001.

Zarządzanie Kaizen, czyli filozofia ciągłego doskonalenia

Nazwa Kaizen pochodzi od japońskich słów Kai = zmiany, i Zen = na lepsze. W kontekście biznesu filozofia ta odnosi się do ciągłego dążenia do poprawy funkcjonujących w magazynie procesów. Zmiany na lepsze odbywają się tu stopniowo, ale nieustannie. W poprawę mechanizmów funkcjonowania magazynu zaangażowani są pracownicy wszystkich szczebli hierarchii.

Kaizen to jednak nie tylko praca nad poprawą wydajności procesów sterujących działaniem magazynu, ale i nad zmniejszeniem nakładu pracy wykonywanej przez poszczególne osoby. Zarządzanie Kaizen pozwala nauczyć pracowników metod wykrywania i eliminowania wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesach biznesowych oraz optymalizacji wydajności własnego stanowiska pracy. Dzięki zaangażowaniu całej kadry, a nie tylko wybranych szczebli, Kaizen wspomaga uzyskanie szybkich rezultatów ze wdrożonych działań.

Dowiedz się także co zrobić z przepełnionym magazynem.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.