Każdemu hurtownikowi zależy na tym, żeby rotacja materiałów w magazynie odbywała się możliwie w jak najszybszym tempie. W końcu tylko pieniądz, który jest w ruchu, generuje zyski. Nawet jeśli kupiliśmy towar po okazyjnej cenie, ale przez długi czas nie będziemy mogli znaleźć na niego nabywców, to w rezultacie może okazać się, że wcale nie był to dla nas tak dobry interes. Jak zatem ocenić, czy rotacja towaru w magazynie odbywa się w odpowiednim tempie? I gdzie szukać wyjścia z sytuacji, gdyby okazało się, że rzeczywistość jest daleka od ideału?

Spis treści:

Jak wygląda rotacja towarów na magazynie?

Nawet najlepszej jakości towar, jeśli zalega przez dłuższy czas w magazynie, to staje się dla przedsiębiorcy istnym utrapieniem. Po pierwsze, zamrożony w nim kapitał nie pracuje. Po drugie, przedmioty te zajmują cenną przestrzeń. A przecież częsta rotacja towaru na magazynie jest kluczowa dla generowania przychodów i zysków. Bez tego nie może być mowy o efektywnym zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstwa.

Odpowiedzi można szukać w liczbach

W ocenie tego, czy rotacja materiałów w magazynie odbywa się w sposób efektywny, pomaga wskaźnik rotacji zapasów. Parametr ten obliczany jest dla określonego przedziału czasowego (najczęściej miesiąca, kwartału lub roku). Uzyskany wynik pozostawia jednak pewne pole do interpretacji, ponieważ nie znajdziemy uniwersalnych norm czy też widełek mówiących jednoznacznie, czy mamy do czynienia z optymalną, czy też z nieefektywną rotacją towarów w magazynie. W uproszczeniu: im wyższy jest uzyskany wskaźnik, tym lepiej. Oblicza się go bardzo łatwo: wystarczy podzielić przychód ze sprzedaży przez średnią wartość zapasów, pamiętając, aby w obu przypadkach wartości przyjęte do obliczeń dotyczyły tego samego (i jednakowo długiego) przedziału czasu – na przykład II kwartału 2021 roku. Czasami zbyt duża wielkość zapasów, która obniża wskaźnik, wynika z przeszacowania popytu na dany towar. Nie zawsze są to jednak czynniki zależne od przedsiębiorcy, który przecież stara się z całych sił, aby rotacja towaru w magazynie przebiegała możliwie sprawnie. Do niekorzystnych sytuacji mogą doprowadzić np. przerwy w łańcuchach dostaw, warunki atmosferyczne lub geopolityczne, bankructwa kontrahentów czy nawet wycofanie się kupca z zamówienia.

Rotacja towarów w magazynie – jak ją poprawić?

Niekiedy nie trzeba nawet dokonywać opisanych powyżej obliczeń, aby stwierdzić, że sytuacja nie wygląda najlepiej. Zakurzone palety, które od tygodni czy nawet miesięcy stoją zapomniane, to niezbity dowód na to, że rotacja towaru na magazynie nie mogłaby posłużyć za przykład dla całej branży. Nie każdy przedsiębiorca wie, że istnieje wyjście z tej patowej sytuacji. Wystarczy skontaktować się z jedną z firm zajmujących się handlem stokami magazynowymi. Chętnie odkupują one nawet najbardziej nietypowy towar. Gotówkę, jak i miejsce w magazynie, można dzięki temu odzyskać niemal natychmiast. Całą transakcję zdarza się zamknąć w ciągu kilku dni roboczych. Po dokonaniu wyceny i ustaleniu warunków sprzedaży kupujący organizuje transport (z dowolnego miejsca w kraju), a ponadto płaci z góry za towar. Takie posunięcie bez wątpienia sprawi, że rotacja towarów na magazynie będzie przebiegać efektywniej, a wskaźnik rotacji towarów wręcz wystrzeli w górę. Warto korzystać z takich nowoczesnych rozwiązań, które powstały wprost z potrzeby rynku i stanowią książkowy wręcz przykład sytuacji win-win.