Towary wrażliwe to specjalna grupa materiałów, produktów lub surowców, które są przez prawo obłożone dodatkowymi ograniczeniami. Różnica polega na sposobie opodatkowaniu VAT. Dodatkowo są one ściśle kontrolowane podczas transportu. Te restrykcje wprowadzono ze względu na dużą możliwość oszustw podczas obrotu tymi towarami, co wynika z ich specyfiki. W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej temu tematowi.

Co to jest towar wrażliwy? – wykaz wyrobów

Do towarów wrażliwych zaliczamy wyroby akcyzowe oraz takie, których transport jest związany z ryzykiem podatkowym. Szczegółowy wykaz został przygotowany ze względu na ryzyko omijania płacenia podatków i związanymi z tym nieprawidłowościami. Dodatkowo, w definicji znajdziemy leki, specjalne środki spożywcze i wyroby medyczne, które są określone jako zagrożone brakiem dostępności. Co to oznacza w praktyce? Wykaz towarów wrażliwych obejmuje między innymi określone wyroby ze stali niestopowej, złoto inwestycyjne, aluminium, ołów, cynk, cyna, nieobrobione plastycznie, a także telefony komórkowe, laptopy, oraz surowce wtórne wytwarzane między innymi ze szkła, papieru i tektury, gumy czy metalu. Obejmują one także paliwo silnikowe i opałowe, oleje smarowe, stal, węgiel, wyroby zawierające alkohol etylowy lub susz tytoniowy, ale również usługi budowlane.

Handel towarami wrażliwymi –  w jaki sposób rozliczać podatek VAT

W tym przypadku ustawodawca wprowadził specjalny mechanizm rozliczania podatku. W ten sposób, chcąc zapobiec oszustwom na tle podatkowym, oraz podnieść bezpieczeństwo zarówno ze względu na kontrahentów, jak i na budżet państwa. Aby rozliczyć towary wrażliwe, należy zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP). Przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania się do tego mechanizmu w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • należność brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł;
  • faktura zawiera min. jedną pozycję, która dotyczy towarów lub usług wrażliwych (cały wykaz jest określony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
  • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Faktury, które nie przekraczają powyższej kwoty, są rozliczane na ogólnych zasadach. Wystawiona faktura powinna zawierać odpowiednią adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Podatnik VAT, który otrzyma taką fakturę z adnotacją MPP, jest zobowiązany do zapłaty podatku przelewem z odpowiednim komunikatem.

Specjalny nadzór podczas transportu – o czym należy wiedzieć?

Handel towarami wrażliwymi wiąże się z szeregiem specjalnych zasad. Dotyczy to także transportu. Pakiet przewozowy (SENT), nakłada obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu, które przewożą towary wrażliwe, korzystając z dróg publicznych oraz sieci kolejowych. Ten przepis dotyczy zarówno firm transportowych, ale także kierowcę, który realizuje przewóz. Kara za niezastosowanie się przepisu, jest nieco wysoka i może wynieść nawet 10 tys. zł.

Aby zastosować się do tej regulacji, należy wyposażyć środek transportu w specjalne urządzenie przesyłające lokalizację. To urządzenie powinno mieć zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli zewnętrzny system lokalizacji (ZSL). W ten sposób trasa przewozu jest w pełni kontrolowana. To rozwiązanie zostało wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo transportu, zapobiec kradzieżom oraz zbyt długiego pracy czasu kierowców. Jest ono również stosowane do planowania trasy przewozu i minimalizacji kosztów. Takie zasady wprowadzono odpowiadając na potrzebę tego, jak zwiększyć bezpieczeństwo w handlu towarami wrażliwymi.

Prowadząc taką działalność lub chcąc rozszerzyć zakres przedsiębiorstwa o obrót towarami wrażliwymi, warto zapoznać się szczegółowo z restrykcjami i zasadami, które obowiązują w Polsce.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.