Praca magazyniera jest bardzo wymagająca. Wiąże się to nie tylko z koniecznością wykonywania wyczerpujących fizycznie zadań, ale również z dużą odpowiedzialnością, która wiąże się z rodzajem wykonywanej pracy. Poprawnie delegowane obowiązki pracy na magazynie, zapewniają skuteczne funkcjonowanie całej hali, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności – od branży odzieżowej po AGD i RTV. Dlatego też magazynier stanowi bardzo ważne ogniwo w funkcjonowaniu całego magazynu. Na czym polega praca magazyniera? Jaki jest zakres jego zadań? Dla lepszego zrozumienia tego zawodu warto przybliżyć istotę pracy magazyniera.

Spis treści:

Opis pracy magazyniera

Kim jest magazynier? W najprostszym ujęciu jest to pracownik fizyczny, który słownikowo jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie magazynem. Jest to tym samym, wbrew powszechnemu poglądowi, zawód o wysokim stopniu odpowiedzialnościJak wygląda praca magazyniera? Polega bowiem nie tylko na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu towarów, ale przede wszystkim na działaniu w myśl ustalonych instrukcji, w oparciu o konkretną dokumentację i z zachowaniem wymagających norm. Zakres zadań magazyniera dopełnia także bieżące monitorowanie stanów magazynowych, co ma niebagatelne znaczenie dla właściwej obsługi przestrzeni magazynowej, co wspiera wszelkie zadania działów handlowych i to nie tylko w zakresie handlu detalicznego, czy hurtowego, ale i prężnie rozwijającej się sprzedaży internetowej.

Na czym polega praca magazyniera- wyjaśnienie

Jak wygląda praca magazyniera- główne obowiązki

Praca magazyniera, obowiązki i odpowiedzialność, wiąże się w ujęciu bardziej szczegółowym z:

 • zarządzaniem magazynowymi zapasami;
 • usprawnianiem systemu magazynowania poprzez proponowanie i wprowadzanie pożądanych zmian;
 • zatowarowaniem magazynu (przyjmowanie dostaw);
 • ilościową oraz jakościową kontrolą przyjmowanego towaru;
 • właściwym przechowywaniem towaru, tj. w sposób bezpieczny, łatwy do katalogowania, łatwo dostępny i ergonomiczny w magazynowaniu;
 • obsługą dokumentacji magazynowej;
 • współpracą z kontrahentami;
 • obsługą magazynu w zakresie wydawania czy wysyłki towarów czy inwentaryzacji;
 • umiejętnością organizowania pracy własnej;
 • dbaniem o czystość i porządek w miejscu pracy.

Praca magazyniera wiąże się także ściśle w koniecznością przestrzegania zasad BHP, dzięki którym jego praca pozostaje bezpieczna nie tylko dla niego samego, ale i dla współpracowników.

Praca fizyczna magazyniera – czy płeć pracownika ma znaczenie?

W powszechnym rozumieniu przyjmuje się, że praca magazyniera jest przeznaczona głównie dla mężczyzn. Rozwój technologiczny w zakresie narzędzi magazynowych sprawia, że zawód magazyniera jest równie dostępny niezależnie od płci pracownika. Siła fizyczna nie jest już kluczową cechą pożądaną przez pracodawców, bowiem skuteczne zarządzanie przestrzenią magazynową jest wspierane przez specjalistyczne sprzęty, czy nawet roboty, a najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się magazynier, to obecnie także umiejętność logicznego myślenia, skrupulatność i wielozadaniowość.

praca magazyniera

Wymagania zawodowe a zakres zadań magazyniera

Wobec magazyniera nie ma większych wymagań zawodowych – nie musi on posiadać żadnego szczególnego wykształcenia, poza minimalnym wymogiem posiadania dyplomu szkoły zawodowej. Oczywiście wśród podstawowych wymogów wobec pracowników na stanowiskach magazynierów znajduje się dobry stan zdrowia, który będzie się przekładał na odpowiednią kondycję fizyczną. Jednak siła fizyczna to nie jest wszystko. Jaki jest opis pracy magazyniera? Praca na hali magazynowej to także wymogi w zakresie:

 • wysokich zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dużej samodzielności w działaniu.

Magazynier może osiągnąć wyższy stopień specjalizacji w przypadku zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np. w postaci zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych. To pozwala magazynierom zdobyć wyższy poziom zawodowy w pracy na hali magazynowej, co przekładać się będzie nie tylko na rodzaj wykonywanej pracy, ale i na zarobki.