Rynek obuwniczy, zresztą jak cała branża odzieżowa, charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem aktywności zakupowej wśród klientów (ponad 70% osób kupuje buty przynajmniej raz na półrocze), oraz dużą sezonowością asortymentu. To też wymaga od producentów konieczność nie tylko nadążania za trendami modowymi, ale i dostosowywania się do zmian pór roku, co przekłada się na strategie marketingowe nakierowane na ciągłe wzbudzanie w klientach potrzeby zakupowej. Taki rodzaj działalności sprawia, że mogą się tworzyć nadwyżki magazynowe z towarem, który musi zostać wycofany z bieżącej sprzedaży. Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Najlepiej dobrze zapoznać się z tematem handlu stokami obuwia.

Spis treści:

Stoki magazynowe z obuwiem – co to jest?

Mimo niewielkiej rozpoznawalności pojęcia stoków magazynowych, stanowią one bardzo ważną część procesu obrotu towarowego w handlu detalicznym i hurtowym. Stoki magazynowe, to wszelkie nadwyżki magazynowe, które zostają wycofane z bieżącej sprzedaży. Powodem tego są najczęściej takie czynniki jak: końcówki serii, nadwyżki produkcyjne, likwidacje sklepu, zwroty czy też wcześniejsze wprowadzenie na rynek nowej kolekcji, przez co należy zwolnić przestrzeń magazynową. Dzięki stokom magazynowym obuwie nie musi być utylizowane, tylko trafia w dalszy obieg dystrybucyjny. Obuwia dostaje szansę na dalszą sprzedaż wśród klientów, przy czym już na bardziej promocyjnych zasadach. Co ważne, stocki obuwia to nie jedyna opcja na zapewnienie dalszego obrotu zbędnego towaru, dotyczy to także innych branż dóbr, jak np. stocki odzieżowe, stoki magazynowe AGD, handel stokami zabawki czy też chemia gospodarcza.

Handel stockami magazynowymi z obuwiem

Handel stokami magazynowymi z obuwiem – dlaczego warto?

Najważniejszą cechą handlu stokami magazynowymi jest szereg wzajemnych korzyści, na których tak na dobrą sprawę zyskuje każdy gracz na rynku. Zatem czy może się to opłacić? Zdecydowanie tak – uczestnicząc w handlu stokami obuwie, którego posiadasz nadwyżki może zostać odkupione, celem dalszego obrotu towarem. Jakie z tego płyną dla Ciebie korzyści?

  • rozładowujesz przestrzeń w swoich magazynach (np. na poczet nowych produktów, lub celem obniżenia opłat wynajmu hal magazynowych, gdy biznes staje się nieopłacalny);
  • ograniczasz ryzyko utraty wartości towaru, które wynika z długotrwałego magazynowania;
  • pozbywasz się całego stoku, a nie tylko części zalegającego towaru;
  • częściowo, ale za to natychmiastowo odzyskujesz środki ulokowane w towarze.

Korzyści nie kończą się wyłącznie na Twoich zyskach. Z obrotu stokami z obuwiem korzystają również firmy handlujące stokami, ponieważ:

  • mogą zakupić popularny towar w dużo niższych niż pierwotne cenach;
  • wprowadzają pełnoprawne produkty do dalszego obrotu, na czym opierają swoją działalność.

Na końcu oczywiście zyskują sami konsumenci, którzy mimo, że towar np. został zastąpiony przez nowy, bardziej modny, to uzyskują możliwość zakupienia go na dużo bardziej korzystnych warunkach.

Stocki obuwia

Handel stokami z obuwiem – czy to się naprawdę opłaca?

Rynek dalszej dystrybucji stokami magazynowymi z obuwiem nie należy do najłatwiejszych, ponieważ na jego kształt wpływa wiele różnych czynników, jak choćby stan i jakość produktu (zależny np. od stanu towaru pochodzącego ze zwrotów), czas magazynowania (w kontekście pory roku czy mody bieżącej); a także sama objętość oferowanego stoku. Jednakże podmioty skupujące stoki z obuwiem, zwłaszcza te o ugruntowanej renomie na rynku, posiadają odpowiednie zasoby, by po pierwsze móc w każdej chwili odkupić i odebrać stoki od kontrahenta, a po drugie, by w okazyjnej dla klienta indywidualnego cenie dalej odsprzedać zakupiony towar.