Magazyn jest miejscem, w którym przechowuje się towary handlowe, półwyroby, wyroby gotowe oraz surowce, czyli materiały konieczne do procesu produkcji. Ilość wymienionych elementów zazwyczaj jest duża – stoki magazynowe przechowują ilości hurtowe towarów, które mają zostać sprzedane. Likwidacja magazynu nie jest problematyczna, jednak wszelkie czynności związane z tym procesem są bardzo skomplikowane i długotrwałe. Ile można zarobić na likwidacji magazynu?

W przypadku, gdy właściciel firmy podejmuje decyzję o jej zamknięciu, najczęściej musi pozbyć się wszelkich towarów i maszyn, które należą do majątku firmy. Ze względu na ilość towarów, jaka przechowywana jest w magazynach, całkowite pozbycie się ich może trwać bardzo długo. Właściciele firm często decydują się na ogłoszenie sprzedaży wszystkich produktów, jakie zalegają przy likwidacji magazynu.

Ile można zarobić na likwidacji magazynu?

Koszt całego zysku, jaki jest możliwy podczas wyprzedaży wszystkich towarów z magazynu, może być bardzo różny. Warto również dodać, że zysk z wyprzedaży towarów magazynu nie zawsze może być dodatni. Za towary, które przechowujemy w magazynach, należało wcześniej zapłacić. Najczęściej wiąże się to z kosztami produkcji. Wycena towarów z magazynu może się odbywać na różne sposoby. Duży wpływ ma na to fakt, czy właściciel danej firmy jest czynnym podatnikiem VAT. Niektóre osoby są zwolnione z tego obowiązku. Otóż osoba, która jest czynnym podatnikiem VAT, będzie musiała dokonać wyceny towarów według ich pierwotnych cen netto.

Z kolei osoby, które są zwolnione z tego obowiązku, biorą pod uwagę wartość brutto produktów. Warto jednak dodać, że towary przestają być opodatkowane po 12 miesiącach od dokonania likwidacji firmy. Od tego momentu, dawny majątek firmowy, staje się własnością właściciela zlikwidowanej firmy. Trzeba również dodać, że przez każdy towar i dawny majątek firmowy, który jest sprzedawany, należy poświadczyć transakcją sprzedaży. Obowiązek ten jest ważny jeszcze przez 6 lat od zlikwidowania firmy. Ważną czynnością podczas wyprzedawania towarów z magazynu, jest zawarcie ich w Księdze Przychodów i Rozchodów. Każdy sprzedany towar, który zalega w magazynie, musi być ujęty w transakcjach firmy.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że przechowywanie i obrót towarami, często wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia, kradzieży lub przeterminowania. Każdy taki przypadek wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Poza tym, towary takie, które nie nadają się do sprzedaży, nie przyniosą nam żadnego zysku z likwidacji magazynu. Należy więc mieć na uwadze to, że nie każdy towar czy część majątku firmy będzie się nadawała na sprzedaż.

Zysk z likwidacji magazynu

Podsumowując – zyski z likwidacji magazynu, jakich możemy się spodziewać, mogą być różne. Ich wysokość jest zależna od wielu czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, w jakim procencie nasze towary są interesujące. Likwidacja firmy może nastąpić właśnie poprzez brak zainteresowania ze strony klientów. Dlatego tak istotny jest popyt na nasze towary. Równie duże znaczenie mają ceny naszych towarów. Nie zawsze uda nam się sprzedać nasze towary w cenie regularnej. Jednak od tego zależy między innymi popyt na nasze towary. Często bowiem musimy zaniżać ceny, by cokolwiek sprzedać. Jeśli jednak towary zawsze sprzedawały się dobrze, konieczne będzie ogłoszenie się na stronie firmy oraz na kilku portalach. O wyprzedaży warto powiadomić jak największą liczbę osób, by zapewnić sobie możliwie jak największą sprzedaż.

Trzeba również podkreślić, że na sprzedaż należy również przeznaczyć także maszyny, których używa się do produkcji. Poza tym, często do sprzedaży przeznaczane są samochody firmowe oraz budynki, w których odbywają się prace. Wiadomym jest fakt, że im większy magazyn posiadamy, tym więcej możemy zarobić. To samo tyczy się samochodów, budynków oraz podobnych dóbr, które wchodzą w skład majątku firmy. Jaki jest zatem zysk z likwidacji magazynu? Można na niej zarobić stosunkowo niewiele. Z zamykaniem firmy zazwyczaj wiążą się dodatkowe koszta. Zyski co prawda też są, jednak niekiedy wszystkie koszta i zyski się wyrównują. W niewielu przypadkach możemy od razu zarobić na likwidacji magazynu.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.