Likwidacja firmy nie jest łatwa, tak jak sama decyzja o podjęciu tego typu działań. I to bez względu na to, jakie przesłanki stoją za tym krokiem. Zwłaszcza, że zazwyczaj są to czynniki zewnętrzne, w przeważającej mierze ekonomiczne, nie zaś nieprzymuszona wola przedsiębiorcy. Do tego, aby przeprowadzić zamknięcie firmy krok po kroku, konieczne jest wypełnienie wielu formalności, dzięki którym możliwe będzie poprawne zakończenie działalności. Jak wyglądają etapy likwidacji firmy? Dowiedz się, jak wygląda likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku.

Proces likwidacji działalności gospodarczej – krok po kroku

Krok 1 – rozliczenie się z urzędami

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na likwidację firmy, jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich formalności związanych z jej wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach. Osoba likwidująca własną działalność gospodarczą zgodnie z przepisami musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Jest to konieczny element do zamknięcia działalności gospodarczej krok po kroku, który musi zostać wypełniony przez podatników prowadzących pełną księgowość, a także tych korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przez osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Aby móc dokonać likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie wniosek o wykreślenie ze wpisu z CEIDG. To pierwszy element, od którego rozpoczyna się w naszym kraju likwidacja firmy krok po kroku.

Wniosek powinien być złożony w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Po złożeniu formularzu CEIDG-1 ZUS sporządza stosowny dokument ZUS ZWPA, który wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek. W przypadku, gdy likwidowana działalność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, niezbędne jest również złożenie formularzu VAT-Z. To jednak nie ostatni element składający się na pierwszy krok w procesie likwidacji działalności gospodarczej krok po kroku. Dodatkowo należy zgłosić dokument ZUS ZWUA odnoszący się do wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz ZUS ZCNA, gdy zachodzi potrzeba wyrejestrowania ubezpieczeń innych członków rodziny.

Krok 2 – wykaz składników majątku

Jak wygląda likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku? W przypadku konieczności likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest sporządzenie spisów dla celów PIT – spis z natury oraz VAT – wykaz składników majątku i dodatkowo spis z natury. W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca rozliczał się przy wykorzystaniu księgi przychodów i rozchodów, w dniu likwidacji działalności musi on sporządzić spis z natury do celów PIT zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak wykonać ten punkt, aby zakończenie działalności gospodarczej krok po kroku przebiegło w sposób prawidłowy? 

Spis z natury musi posiadać wszelkie towary handlowe, materiału, zapasy, półprodukty, wyroby gotowe, odpady, a także produkcję w toku. Czynni podatnicy VAT również są zobowiązani do sporządzenia oddzielnego spis z natury dla celów VAT, zwanego również remanentem likwidacyjnym. Czym różnią się między sobą te dwa dokumenty? W remanencie dla celów VAT określane są wszystkie rzeczowe składniki majątku pozostające w przedsiębiorstwie w dniu likwidacji, które mają określoną wartość rynkową i od których przy zakupie podatnik miał prawo odliczyć VAT.

Krok 3 – sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej

Warto wiedzieć, że w przypadku sprzedaży składników majątku odnotowany jest przychód, o czym informuje nas art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT. Naliczenia podatków nie spowoduje sytuacja, w której przedsiębiorca po dokonaniu likwidacji działalności korzysta prywatnie ze składnika majątku np. z samochodu do swoich celów osobistych oraz w przypadku, gdy przekaże on zalegający towar nieodpłatnie w formie darowizny innej osobie, fundacji itp. Jednak realizując zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku bodaj każdemu przejdzie przez myśl spieniężenie choćby niektórych składników majątku firmy.

Jeśli zatem były przedsiębiorca podejmie się sprzedaży, wygenerowany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji, gdy sprzedaż składników majątku nastąpi przed upłynięciem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji działalności. Dochód ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników majątku. Sprzedaż może zostać dokonana poprzez wykorzystanie firm, które wykonają skup nadwyżek magazynowych. Z perspektywy przedsiębiorcy takie posunięcie zdecydowanie ułatwia zakończenie działalności gospodarczej krok po kroku. Od razu może bowiem pozbyć się wszystkich towarów, produktów, półproduktów czy nawet surowców. Co więcej – firmy, który skupują stocki magazynowe, będą nawet zainteresowane towarem powystawowym, niekompletnym, towarem ze zwrotów czy produktami uszkodzonymi. Zdecydowanie warto, aby likwidacja działalności krok po kroku obejmowała również właśnie sprzedaż wszystkich zbędnych składników majątku podmiotom świadczącym skup stoków. To oszczędzi przedsiębiorcy ogromną ilość czasu. Nie będzie bowiem musiał szukać nabywców. Wystarczy jeden telefon, aby pozbyć się problemu z niechcianym towarem i odzyskać sporo gotówki.

Wiemy też, że sama likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku potrafi dostarczyć już wystarczająco dużo nerwów. Wszystkie wspomniane wyżej formalności: formularze, spisy z natury, wyrejestrowania, to bez wątpienia stresujące doświadczenie nawet dla najlepiej obytego z polskimi urzędami przedsiębiorcy. Lepiej zatem sprzedaż składników majątku powierzyć profesjonalistom. W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze uwolnienie zasobów, które pozwolą przedsiębiorcy zaplanować kolejne, dochodowe przedsięwzięcia. A zanim się spostrzeże, likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku stanie się jedynie wspomnieniem. Zresztą sprzedaż stoków to świetny sposób na pozbycie się towaru i odzyskanie gotówki nie tylko przy okazji zamykania firmy, ale również w toku bieżącej działalności. Warto o tym pamiętać.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.